Psycholog – magister psychologii z teoretycznym i praktycznym przygotowaniem do prowadzenia konsultacji psychologicznych, poradnictwa, przeprowadzania testów psychologicznych i stawiania diagnozy psychologicznej

Psychoterapeuta – absolwent kierunków humanistycznych, społecznych lub medycznych, który jest w trakcie specjalistycznego, 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego lub takie szkolenie ukończył

Psychiatra – lekarz medycyny ze specjalizacją z psychiatrii, leczy zaburzenia psychiczne po ich uprzednim zdiagnozowaniu, wykorzystując w tym celu zróżnicowane techniki medyczne

Psychoterapia różni się (m. in. długością trwania) w zależności od rodzaju problemów jakie zgłasza klient. Niezależnie od tego zazwyczaj prowadzona jest w oparciu o taki sam ogólny schemat:

 1. Diagnoza
 2. Konceptualizacja problemu
 3. Określenie celów terapii
 4. Określenie czasu potrzebnego na realizację każdego z celów
 5. Zaplanowanie technik pracy nad realizacją każdego z celów
 6. Interwencje nastawione na realizację każdego z celów
 7. Ocena skuteczności zastosowanych technik
 8. Zapobieganie nawrotom
 9. Ocena skuteczności terapii
 10. Zakończenie terapii

 

 • Psychoterapią mogą zajmować się specjaliści z różnych dziedzin.
 • Nie każdy psycholog musi być psychoterapeutą, tak jak i nie każdy psychoterapeuta musi być psychologiem.
 • Psychoterapeuta, który nie jest lekarzem psychiatrą nie może zaordynować leków.
 • Psychiatra, który nie jest psychoterapeutą może zaordynować leki. Nie każdy psychiatra musi być psychoterapeutą.