• Porada psychologiczna – spotkanie, w trakcie którego rozmawiamy o nurtującym Cię problemie, w rezultacie czego przekazuję Ci swoje wnioski i wyjaśnienia oraz podpowiadam w jaki sposób możesz uzyskać najbardziej adekwatną dla siebie pomoc
 • Konsultacje psychologiczne – spotkanie (lub krótka seria kilku spotkań) służące omówieniu i analizie Twojego aktualnego samopoczucia i doświadczanych przez Ciebie trudności a także poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań zaistniałej sytuacji
 • Terapia – cykl spotkań nakierowanych na udzielenie potrzebnego Ci wsparcia, wypracowanie konstruktywnych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach lub nauczenie się konkretnych umiejętności mających na celu poprawę Twojego samopoczucia i funkcjonowania
 • Trening rozwoju osobistego – szereg spotkań edukacyjnych, podczas których w przyjaznej atmosferze możesz porozmawiać na nurtujące Cię tematy i uzyskać lepsze zrozumienie siebie oraz wsparcie w sytuacjach na pozór bez wyjścia
 • Warsztaty psychoedukacyjne – seria spotkań poświęconych lepszemu zrozumieniu konkretnych zagadnień, wzmocnieniu Twoich mocnych stron i zwiększeniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami poprzez mini-wykłady, rozmowy i wykonywanie praktycznych ćwiczeń

W czym pomagam

Służę pomocą w różnego rodzaju trudnych sytuacjach, w których dotychczas stosowane przez Ciebie strategie radzenia sobie przestają być wystarczające lub skuteczne.
Do takich sytuacji można zaliczyć:

 • Trudne zadania osobiste lub zawodowe
 • Straty osobiste
 • Sytuacje stresu traumatycznego (PTSD)
 • Doświadczenie choroby psychicznej osoby bliskiej
 • Doświadczenie choroby otępiennej osoby bliskiej

Pomagam również w sytuacjach, w których czujesz, że Twoje stosunki z innymi ludźmi nie są satysfakcjonujące.
Pośród tych sytuacji znajdują się:

 • Trudne relacje z bliskimi osobami w podeszłym wieku
 • Trudne relacje dorosłych dzieci i ich rodziców
 • Trudne relacje rodziców i ich nastoletnich dzieci
 • Trudne relacje rodzinne
 • Trudności wychowawcze
 • Trudne relacje rodzinne w środowisku międzykulturowym
 • Relacje między partnerami
 • Trudności w relacjach z partnerami będącymi przedstawicielami innych kultur
 • Trudności w relacjach ze współpracownikami z innych kultur

Zajmuję się też pomaganiem w sytuacjach, które nie są bezpośrednio powiązane z Twoją obecną sytuacją życiową. Wśród takich sytuacji może znaleźć się:

 • Poczucie smutku i przygnębienia
 • Poczucie pustki i bezradności
 • Poczucie braku energii
 • Poczucie niskiej wartości
 • Obawy i lęki
 • Objawy psychosomatyczne (m.in. różnorodne bóle niemające uzasadnienia medycznego)